تالارگفتمان پایگاه اینترنتی امدادگران ایران

نسخه‌ی کامل: دستگاه کشش بال اسکرو
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
بال اسکرو
دستگاه کشش بال اسکرو در حدود 100 کیلوگرم تا 60 تن وزن ان می باشد. موتور دستگاه کشش بال اسکرو از نوع سروو AC

و با دقت بسیار بالا میباشد.

سرعت دستگاه کشش بال اسکرو 0.05 میلیمتر بر دقیقه تا 500 میلیمتر بر دقیقه می باشد.

دقت اندازه گیری جابجایی 0.002 میلیمتر می باشد. موارد استفاده ویژه دستگاه کشش بال اسکرو ، ازمون های مختلف روی فوم مانند CLD, ILD) ) ، ازمون تست فنر و استفاده ویژه دیگر دستگاه کشش بال اسکرو ازمون تست لنت ترمز استاندارد ISo 2798
لینک مرجع