تالارگفتمان پایگاه اینترنتی امدادگران ایران

نسخه‌ی کامل: آشنايي مفاصل بدن
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
انواع مفاصل:

1)لولايي(زانو)
2)گوي و كاسه اي(بين لگن و ران،شانه و بازو)
3)ثابت(مفصل استخوان هاي مغز)

_مفصل گوي و كاسه اي در همه ي جهات حركت مي كنند.

_مفصل تاشونده يا لولايي فقط در يك جهت حركت مي كنند.

_در مفصل ثابت لبه هاي دو استخوان در هم قفل مي شوند و نمي توانند حركت كنند.

اصولاً سه نوع مفصل در بدن وجود دارد:

1)مفاصل غير متحرك : مفاصلي هستند كه بر اثر جوش خوردگي دو يا چند استخوان ايجاد مي شود. مانند: استخوان هاي جمجمه

2)نيمه متحرك : مفاصلي هستند كه دامنه ي حركت آن ها محدود است. مثل : مهره هاي كمر

3)مفاصل متحرك: مفاصلي هستند كه از دامنه ي حركتي زيادي بهره مند هستند. مانند: مفصل استخوان ران
مفاصل در فرهنگ لغت
-----------------------------
تعداد مفاصل در بدن انسان زياد است و مهمترين آنها عبارتند از:
مفصلهاي شانه ، آرنج ، مچ دست ، خاصره راني ، گيجگاهي فکي و غيره .
مفصلها بر سه قسمند: مفصلهاي ثابت مثل استخوانهاي جمجمه ، مفصلهاي نيمه متحرک ، مثل مهره هاي ستون فقرات و مفصلهاي کاملاً متحرک مثل شانه و آرنج .
-مفصل آرنج : محلي است که استخوان بازو با دواستخوان زند اعلي و زند اسفل مفصل مي شود. اين مفصل از مفاصل متحرک است و حرکت تا شدن و باز شدن را به خوبي انجام مي دهد، ولي حرکت عقبي و دوراني را ندارد.
-مفصل ثابت : مفصلي را گويند که محل ارتباط دو قطعه استخوان به يکديگرهيچگونه حرکتي نداشته باشد، مثل مفصل استخوانهاي جمجمه . مفصل غيرمتحرک .
-مفصل خاصره راني : محلي که حفره حقه استخوان خاصره با سر استخوان ران مفصل مي شود. اين مفصل بسيار قوي و محکم است ، زيرا وزن بدن بدان متکي است . مفصل مذکور داراي رباطهاي قدامي و خلفي مي باشد و نيز در داخل مفصل رباطي به نام رباط گرد دارد. اين مفصل از مفاصل کاملاً متحرک است و حرکتش در تمام جهات است .
-مفصل زانو : محلي که انتهاي تحتاني استخوان ران ، با طبق استخوان درشت ني و سطح خلفي استخوان رضفه مفصل مي شوند. اين مفصل در راه رفتن بسيار اهميت دارد. حرکات تا شدن و راست شدن را به خوبي انجام مي دهد و حرکات طرفيش محدود است .
-مفصل سر و گردن . رجوع به ترکيب مفصل گردن و استخوان قمحدوه شود.
-مفصل شانه : محلي است که استخوان کتف با استخوان بازو مفصل مي شوند. سطوح مفصلي در اين مفصل عبارتند از: حفره دوري استخوان کتف و سر استخوان بازو. اين مفصل کاملاً متحرک است و داراي کپسول و رباطات و اوتار عضلات و غضروف بين مفصلي و پرده زلالي مي باشد و حرکتش از عقب به جلو و از بالايه پائين و به خارج و به داخل و حرکت دوراني است . مفصل کتفي بازويي .
-مفصل غيرمتحرک: مفصل ثابت . رجوع به ترکيب مفصل ثابت شود.
-مفصل گردن و استخوان قمحدوه : محلي که لقمه هاي استخوان قمحدوه (پشت سري ) که استخوان عقبي تحتاني جمجمه است با استخوان اطلس ، يعني اولين مهره گردني و با زايده دنداني استخوان محوري يعني دومين مهره گردني مفصل مي شود. اين مفصل از مفاصل کاملاً متحرک است وحرکات به جلو خم شدن و عقب رفتن و چرخيدن سر و منحرف شدن به يک طرف به وسيله اين مفصل انجام داده مي شود. مفصل سر و گردن .
-مفصل گيجگاهي فکي : محلي که لقمه استخوان فک اسفل با لقمه و حفره دوري استخوان گيجگاه مفصل مي شوند. اين مفصل از مهمترين مفاصل بدن است و آسيبهاي وارد بدان عمل تغذيه و تکلم را در انسان دچار اشکال مي کند. در بعضي از حيوانات درنده اين مفصل بسيار قوي است و وسيله شکار و دفاع آنها مي باشد. حرکات مفصل مذکور بالا بردن و پايين آوردن و نيز حرکات جلو و عقب بردن فک اسفل است .
-مفصل لگن : لگن خاصره از عقب دو مفصل دارد که ازهر طرف با کنار استخوان خاجي مفصل مي شود و به علاوه دو استخوان خاصره در جلو با هم مفصل شده ارتفاق عانه را تشکيل مي دهند.
-مفصل متحرک : مفصلي را گويند که در يک يا چند جهت داراي حرکت کامل باشد.
-مفصل مچ پا : محلي که دو استخوان ساق پا (درشت ني و نازک ني ) با استخوان قاب (بجول ) و استخوان قاب پا با ساير خرده استخوانهاي مچ پا مفصل مي شوند (خرده استخوانهاي مچ پا نيز با يکديگر مفصل بندي دارند). اين مفصل از مفاصل متحرک است و بسياري از حرکات را انجام مي دهد.
-مفصل مچ دست : محلي است که استخوانهاي مچ دست با يکديگر و با انتهاي تحتاني استخوان زند اعلي مفصل مي شوند.
-مفصل نيمه متحرک : مفصلي را گويند که همه حرکات را به خوبي انجام نمي دهند و داراي کمي لغزندگي بر روي هم هستند، مانند مفاصل مهره هاي ستون فقرات . مفصل قليل الحرکة. (فرهنگ فارسي معين ).
ممنونم
- اندازه ي حركات در يك مفصل بستگي به شكل انتهاهاي استخواني ،نحوه ي قرارگيري، عضلات كنترل كننده و نگهدارنده و قدرت رباط هاي اطراف مفصل دارد.

- غضروف هاي نرمي كه انتهاي استخوان ها را مي پوشاند اصطكاك بين انتهاي دو استخوان را به حداقل مي رساند.
سلام تشکر می کنم.بهتراز منابع بهتری و بیشتری استفاده کنی
Icon_smile_roseIcon_smile_roseIcon_smile_roseIcon_smile_rose
مطلب جالبی بود استفاده کردمIcon_smile_applause
لینک مرجع