تالارگفتمان پایگاه اینترنتی امدادگران ایران

نسخه‌ی کامل: آشنايي با عضلات بدن
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
آشنایی با عضلات بدن:
در بدن سه نوع عضله وجود دارد:
1- عضلات صاف
2- عضلات اسکلتی
3- عضلات قلب

عضلات اسکلتی دارای مشخصات زیر می باشند:
1- مخطط
2- دارای حرکت ارادی می باشند
3- حرکت بدن از طریق انبساط و انقباض دسته هایی از این عضلات صورت می گیرد.
4- دارای عروق خونی می باشند(ورید / شریان / مویرگ).

عضلات صاف دارای مشخصات زیر می باشند:
1-غیر ارادی و خودکار می باشند
2- در ساختار معده و روده وجود دارند.
3- در این نوع عضلات وریدها و شریان ها در جریان اند.

عضلات قلب:
1- مخطط و غیر ارادی است.
2- دارای شرایین کرونر و وریدها می باشند.
سلام میتونستی بهتر توضیح بدی مطلب بیشترکن
این طوری بهتر
لینک مرجع