تالارگفتمان پایگاه اینترنتی امدادگران ایران

نسخه‌ی کامل: اصطلاحات فنی استاندارد
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
جهت قرار گرفتن خودرو هیچ اثری در اصطلاحات فنی آن ندارد
مثلا چپ شدهباشه بالا همون بالا و پایین همون پایینه

اصطلاحات فنی ساختمان وسایل نقلیه
برای اینکه تمامی افراد در صحنه رهاسازی دستورات را بفهمند باید تا جایی که ممکن است اصطلاحات فنی به کار برود
به خاطر داشته باشید به جای استفاده از طرف راننده و طرف شاگرد از چپ و راست استفاده کنید
به خاطر داشته باشید عبارات ستون و تیر به چند معنی استفاده میشوند نامگذاری .ستون و تیرها عموماٌ از جلوی خودرو یعنی ستونٍ در و پنجره شروع میشود

جلوی خودرو جایی است که نسبت به مسیر سفر کاپوت قرار میگیرد که در بیشتر خودرو ها محل قرار گرفتن موتور است.
عقب خودرو محل قرار گیری صندوق عقب است و آخر جاده قرار میگیرد.

قسمت چپ خودرو
طرف چپ : قسمت نشستن راننده در خودرونامگذاری میشود
قسمتی که سرنشین جلو قرار می گیرد را طرف راست خودرو میگویند.
جهت خودرو همیشه در گزارش دهی ها موردتوجه قرار میگیرد.

تیر وستونهای خودرو


بدنه خودرو وساختمان آن را به سقف متصل میکند و ساختمان خودرو را تشکیل میدهد
نامیده میشودA نزدیکترین ستون به جلوی خودرو،ستون.
ستونB بین ستون ) Aجلو( و درب های عقب قرار گرفته
پشت دربهای عقب محل قرار گیری ستون C است


تیغه

جداکننده قسمت مسافرین از قسمت موتور
قسمت مسافران شامل صندلی های جلو و عقب میشود.
دوستان این متن بالارو خودم ترجمه کردم اگه بد ترجمه شده ببخشید

منبع :nfpa
ممنون
نكات قابل توجهي بودند و خوب هم ترجمه شده بودند كه...
لینک مرجع