تالارگفتمان پایگاه اینترنتی امدادگران ایران

نسخه‌ی کامل: یونیت هیدرولیک
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
به تیم ای از مخزن هیدرولیک , الکتروموتور , شیر آلات در دست گرفتن فشار , دبی و جهت و ادوات متفاوت دیگر که بر روی سامانه ی هیدرولیکی نصب شده‌است یونیت هیدرولیک گفته می شود . وظیفه ی گروه ی هیدرولیک تأمین دبی و گزینش مسیر جریان سیال و همینطور در اختیار گرفتن فشار آن هم است . یونیت هیدرولیک دارنده اسم های متعدد دیگری اعم از پاورپک , پاورپونیت و یونیت اقتدار هم است .
یونیت هیدرولیک با دقت به نیاز پروژه های در اکنون اجرا از فشار کاری 100 الی 350 توشه ساخته خواهد شد . در حالتی که که در پباده سازی نوع هایی از پاور پک هیدرولیک تغییراتی اعمال شود و در گونه های ویژه ای از آن قابلیت ارتقاء فشار تا محوده ی 1000 توشه هم جان دار است .
در واقع برای تامین توان گروه های یونیت هیدرولیک از موتورهای تکه فاز یا این که سه فاز استعمال میگردد که مدل تک فاز آن میتواند توان برق تا 2 . 2 کیلو وات را پشتیبانی نماید و همینطور جور سه فازه ی آن هم قادر است تا توان 160 کیلووات را مورد پشتیبانی قرار دهد .
با دقت به استاندارد IEC , در‌صورتی‌که که منشا ایجاد انرژی , توان موتور الکتریکی باشد سپس این امکان را خواهید داشت تا میزان منزلت بندی توان و بعد ها موتور آن را گزینش نمایید .
در شرایطی‌که که یونیت هیدرولیک به صورت خاصی هم پباده سازی شده باشد می توان از الکتروموتور با توان های فراتر و همینطور جایگزین آن با موتورهای دیزلی هم به کار گرفت .
اشکال پاوریونیت هیدرولیک
یونیت هیدرولیک هم می‌تواند با دقت به دسته چینش شیرآلات و قطعات واسطه و همینطور الکتروموتور هم به صورت های متعدد هم ساخته شود . در تصویر ذیل مثال ای از یک پباده سازی ویژه برای یونیت هیدرولیک به نمایش نهاده شده‌است که محدودیت ابعادی بیشتری در نصب داراست .
لینک مرجع