تالارگفتمان پایگاه اینترنتی امدادگران ایران

نسخه‌ی کامل: کمپ ترک اعتیاد شیشه در تهران
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
کمپ ترک اعتیاد شیشه در تهران یکی از فعالیت هایی که مرکز کمپ همت به آن می پردازد در زمینه ترک مواد مخدر مختلف از جمله شیشه است.

در ابتدا به زبان ساده تر کارکرد مغز را برای شما بیان می کنیم: در سیستم اعصاب مرکزی، سلول های رشته های عصبی وجود دارند که به صورت مستقیم به هم متصل نیستند بلکه در بین سلولی با ابتدای سلول بعدی فضای بسیار کوچکی وجود دارد که به این فضای خالی در اصطلاح پزشکی سیناپس گفته می شود.

برای اینکه یک سلول عصبی قادر باشد پیامی را از یک سلول به سلول دیگر منتقل کند باید از انتهای خود ماده ای به داخل این فضای کوچک ترشح کند. در واقع می توان گفت که آن فضای کوچک را پر کند. این ماده بر روی گیرنده هایی که در ابتدای سلول بعدی وجود دارد می نشیند و به این ترتیب پیام از سلولی به سلول دیگر منتقل می شود.
لینک مرجع