تالارگفتمان پایگاه اینترنتی امدادگران ایران

نسخه‌ی کامل: هزینه لیزر قسمت های مختلف بدن
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
لیست گفته شده در مجله  پزشکا برای یک جلسه به صورت حدودی بیان شده است.

هزینه لیزر کل صورت : ۱۹۰ هزار تومن

هزینه لیزر موهای زائد گردن: ۵۰ هزار تومن

هزینه لیزر موهای زائد چانه: ۳۶ هزار تومن

هزینه لیزر موهای پیشانی: ۵۰ هزار تومن

هزینه لیزر موهای گونه: ۶۵ هزار تومن

هزینه لیزر موهای پشت لب: ۲۶ هزار تومن

هزینه لیزر موهای خط ریش: ۵۰ هزار تومن...
لینک مرجع