تالارگفتمان پایگاه اینترنتی امدادگران ایران

نسخه‌ی کامل: رابطه عجیب ... به قلم میلاد صمیمی نعمتی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
[تصویر:  62705_b13e.jpg?c=2917]

دل که میسوزد هم اشک جاری میشود...
چه رابطه عجیبی میان چشم و دل است...!!!

[تصویر:  6270b_8f7b.jpg?c=c65d]
پیرمردی میگفت چشم و دلم را در جوانی صاف نکردم!

[تصویر:  6270d_05a5.jpg?c=d73b]

اشک از چشمانش جاری شد!

با خود گفتن عجیب است چه رابطه ای میان چشم و دل و پیرمرد هست؟!!

[تصویر:  62724_11b6.jpg?c=3d50]

دخترکی گذر میکرد...پیر مرد را دید ..ناگهان به زمین خورد...
پایش خاش برداشته بود...طفلک دردش امده بود... گریه اش جاری شد...

[تصویر:  6271d_2339.jpg?c=111d]

مات مانده بودم که چه رابطه عجیبی میان چشم و دل و پیرمرد سوز چشم و درد افتادن بر زمین است...
ساعت را نگاه کردم قطره بارانی بر روی صفحه اش فرود امد

[تصویر:  62726_4d44.jpg?c=2e1e]

...با خود میگفتم اسمان هم گریه میکند...

رابطه عجیبی میان آسمان و زمان و پیرمرد...دخترک خیس باران شده بود...

[تصویر:  62711_c8b8.jpg?c=f193]


میانمار که میروی بودایی وحشی میشود... مسلمانان را میکشد!

رابطه عجیبی میان بودایی و مسلمان دیده میشود!!

[تصویر:  62713_7187.jpg?c=63a6]

تاریک که میشود...سگ،گرگ میشود...تاریکی ، سگ، گرگ...
گشنه که میشود هار میشود...پاچه صاحبش را هم میگیرد.

رابطه عجیبی میان گشنگی و وحشیگری است.
انسان که میمیرد جسمش به زمین میخورد...

روح انسان میماند و پرواز میکند...به سوی زندگی ابدی...

[تصویر:  62717_be32.jpg?c=1e63]
چه رابطه عجیبی میان زمین خوردن و پرواز است...

هرچه فکر میکنم فکر میکنم که فکری پشت این رابطه فکر و این روابط است فکر میکنم که فکرمنم فکر میکند که فکر هم رابطه عجیبی با فکر های دیگر دارد! ادامه را ادامه نمیدهم فکرم مشکوک میزند!

آسمان فریاد زد...
انگار گوش زمانه نیاز به گوش پاک کن دارد...
[تصویر:  6271b_4540.jpg?c=92d0]
Icon_smile_nottalkIcon_smile_nottalkIcon_smile_nottalkIcon_smile_nottalk
خیلی عالی بود.Icon_smile_applauseIcon_smile_applauseIcon_smile_applause
سلام،

این فوق العاده مناسب و معقول و بعد از فوق العاده است.
من بسیار خوشحالم joine این انجمن هستم.
من آن را دوست دارم فوق العاده بسیار .... !!!!


خیلی ممنون ...
بسیار عالی بود ممنون Icon_smile_applause Icon_smile_kisses
متن جذابی بود
ممنونم
لینک مرجع