ورود شما را به پایگاه اینترنتی امدادگران ایران خیر مقدم عرض می نماییم . جهت استفاده از تمامی امکانات سایت باید عضو شوید . جهت عضویت اینجا کلیک کنید.
تالارگفتمان پایگاه اینترنتی امدادگران ایران
وکالت ورزشکاران - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالارگفتمان پایگاه اینترنتی امدادگران ایران (http://www.emdadgar.com/forum)
+-- انجمن: متفرقه (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- انجمن: متفرقه :: عمومی (/forumdisplay.php?fid=19)
+--- موضوع: وکالت ورزشکاران (/showthread.php?tid=12528)وکالت ورزشکاران - jahan - 2018/02/06 04:19 PM

نگاهی به کمبود های حقوقی در ورزش ایران:

وقت سفارت ماهیت وجودی شخصیت حقوقی (باشگاه) ورزشی
عدم ثبات در بخش مدیریت باشگاه و ضمانت اجرای تعهدات آن باشگاه
عدم علم کافی از سوی ورزشکار به قرارداد منعقد شده و حتی امضا شده
ویزای کاری آفریقای جنوبی عدم اقدام وزارت ورزش و فدراسیون ها و حتی باشگاه ها در زمینه ی علم آموزی به اصحاب ورزش
عدم آشنایی ورزشکار با قوانین مربوطه و سواد علمی پایین ورزشکاران حرفه ای
ویزای کاری عدم اجرای صحیح قوانین و وجود ضمانت اجرای قوی از سوی کمیته های انضباطی و کمیته رسیدگی به تخلفات قرارداد ها
حرفه ی وکالت و دوری از ورزش و حرفه ی ورزش و دوری از مطالعه به وجود آورنده ی نقصی در چرخه ی اقتصادی و فرهنگی جامعه میشود و آن ویزای کاری اتریش حقوق ورزشی است و با عدم نگاه نهادهای علمی در زمینه ی علم حقوق و ورزش و عدم وجود گرایش در دانشگاه های داخل بر این میشود که ضربه ی جبران نا پذیری بر بدنه ی ورزش ملی و باشگاهی وارد شود که با بهره گیری از متخصصین مجرب در این زمینه راه گشای این راه خواهیم بود.

ویزای تحصیلی
حیطه کار حقوقی با حرفه ی ورزش از چند جهت قابل بررسی است:
ارتباط ورزش حرفه ای با آیین نامه های موجود با آن رشته ی ورزشی
ارتباط رشته ی ورزشی در بعد مسائل بین المللی و قوانین بین المللی حاکم بر مسابقات ورزشی بین المللی
ارتباط ورزش حرفه ای با روند آشنایی با قراردادهای ورزشی وآشنایی با رویه حاکم بر آن
ارتباط ورزش حرفه ای با کمیته حقوقی مرتبط با آن رشته ی ورزشی مثل کمیته انظباطی و کمیته استیناف و.....
ارتباط ورزش حرفه ای با مرجع حکمیت حل اختلاف بین ورزشکار و طرف قرارداد و آشنایی با آیین نامه ها و.....