كاربران ثبت شده


 

 ورود بصورت اتوماتیک

عكسهاي تصادفي

Bam86
Bam86
نظرات : 2
emdadgar

تنفس مصنوعی

(تعداد بازدید :  35428)

پيدا شد : 18 عكس در 2 صفحه. نمايش داده شد: عكس 1 از 12.

احیای قلبی ریوی CPR -روش سيلوستر ( سال 1857.م)
احیای قلبی ریوی CPR -روش سيلوستر ( سال 1857.م) (emdadgar)
نظرات : 10
احیای قلبی ریوی CPR -روش شيفر( سال1903 .م)
احیای قلبی ریوی CPR -روش شيفر( سال1903 .م) (emdadgar)
نظرات : 22
احیای قلبی ریوی CPR - روش شلاق زدن
احیای قلبی ریوی CPR - روش شلاق زدن (emdadgar)
نظرات : 43
احیای قلبی ریوی CPR -روش روسي (سال1803.م )
احیای قلبی ریوی CPR -روش روسي (سال1803.م ) (emdadgar)
نظرات : 6
احیای قلبی ریوی CPR - روش دال ريمپل(سال1831.م)
احیای قلبی ریوی CPR - روش دال ريمپل(سال1831.م) (emdadgar)
نظرات : 6
احیای قلبی ریوی CPR - روش پروچاونيك (سال1894.م)
احیای قلبی ریوی CPR - روش پروچاونيك (سال1894.م) (emdadgar)
نظرات : 19
احیای قلبی ریوی CPR -روش نيلسن(سال1935.م)
احیای قلبی ریوی CPR -روش نيلسن(سال1935.م) (emdadgar)
نظرات : 36
احیای قلبی ریوی CPR - روش مارشال (1856.م)
احیای قلبی ریوی CPR - روش مارشال (1856.م) (emdadgar)
نظرات : 0
احیای قلبی ریوی CPR - به حالت معكوس قرار دادن ( سال 1770.م)
احیای قلبی ریوی CPR - به حالت معكوس قرار دادن ( سال 1770.م) (emdadgar)
نظرات : 6
احیای قلبی ریوی CPR - روش اسبي (سال 1812.م)
احیای قلبی ریوی CPR - روش اسبي (سال 1812.م) (emdadgar)
نظرات : 27
احیای قلبی ریوی CPR -روش فرانسيس (سال1886.م)
احیای قلبی ریوی CPR -روش فرانسيس (سال1886.م) (emdadgar)
نظرات : 0
احیای قلبی ریوی CPR -روش ايسمنگر (سال1926.م)
احیای قلبی ریوی CPR -روش ايسمنگر (سال1926.م) (emdadgar)
نظرات : 0

1  2  »  صفحه آخر »

تعداد عكس در هر صفحه : 

 

Developed by : Emdadgar.com
Copyright Emdadgar.com 2007 All right Reserved

طف بوده ستف علت ين يق holocaust earthquake پرسنل ج ت ی always لي مح آت کت کتی پوستر كته