كاربران ثبت شده


 

 ورود بصورت اتوماتیک

عكسهاي تصادفي

هندونه خوران !!!
هندونه خوران !!!
نظرات : 0
emdadgar

 
عكس قبلي :
احیای قلبی ریوی CPR -روش فرانسيس (سال1886.م)  
 عكس بعدي:
احیای قلبی ریوی CPR -روش ضدعفوني كردن با دود (1711.م)


احیای قلبی ریوی CPR -روش ايسمنگر (سال1926.م)


احیای قلبی ریوی CPR -روش ايسمنگر (سال1926.م)

            

احیای قلبی ریوی CPR -روش ايسمنگر (سال1926.م)
توضيحات : در اين روش يك پمپ الكتريكي به كيسه هاي لاستيكي وصل كرده واين كيسه را روي سينه فرد مصدوم مي بستند اين پمپ به دفعات پر وخالي شده وريه ها را باز وبسته مي كرده .
كليد واژه: احیای قلبی ریوی CPR روش ايسمنگر
تاريخ :
نمايش: 12948
دانلود: 189
امتياز: 0.00 (0 راي(ها))
حجم فايل: 31.6 KB
اضافه شده توسط: emdadgar

ارسال كننده : نظر:
براي اين تصوير هيچ نظري وجود ندارد 

Developed by : Emdadgar.com
Copyright Emdadgar.com 2007 All right Reserved