عكس قبلي :
ماشین آتش نشان  
 عكس بعدي:
ارباب آتش


هلیکوپتر نجات در جنگ            

هلیکوپتر نجات در جنگ
توضيحات : شما با این هلی کوپتر باید افرادی که در دریا به کمک شما نیاز دارند را نجات دهید .
هلی کوپتر شما حاوی موشک جهت مقابله با تجهیزات نظامی دشمن نیز می باشد.
به وسیله کلید اسپیس می توانید بر روی غریق و یا دشمن قفل کرده و ماموریت خود را به انجام برسانید .
پس از پایان عملیات با قرار گرفتن بر روی کشتی حامل خود به وسیله کلید اسپیس به مرحله بعد خواهید رفت .
كليد واژه:  
تاريخ :
نمايش: 25332
دانلود: 1608
امتياز: 4.02 (42 راي(ها))
حجم فايل: 518.3 KB
اضافه شده توسط: emdadgar


 

Developed by : Emdadgar.com
Copyright Emdadgar.com 2007 All right Reserved

vegetable دیبلس3 ب محل مو ده dibbles3 طف پرندگ ن rescue كله sonic نج ری نی یمن dibbles1 angy تک