Home

Learn More...

News

Contact us

صحفه اصلي

بيشتربدانيم...

اخبار

تماس با ما

کمکهای اولیه در حوادث جاده ای                                    کمکهاي اوليه در حوادث جاده اي                          کمکهای اولیه در حوادث جاده ای                                    کمکهاي اوليه در حوادث جاده اي

کمکهای اولیه در حوادث جاده ای


   بررسی مصدوم در محل حادثه

ابتدا باید یک بررسی سریع پیرامون چگونگی بروز حادثه انجام گیرد ، سپس به ارزیابی مصدوم از سر تا پا پرداخته شود .

بررسی مصدوم دو جنبه دارد : ابتدا وضعیت حیاتی بیمار ، سپس بررسی اجمالی کلیه ی ارگانهای بدن و جستجوی صدمات وارده .

اقدامات حمایتی پایه برای حفظ حیات

باید سه مسئله بسیارمهم یعنی وضعیت بازبودن راه هوایی (Airway) و ضعیت تنفس (Breathing) و گردش خون (Circulation )  یا به اختصار ABC  بررسی شود .

باز کردن راه هوایی

پاک کردن مسیر تنفس از هرگونه عامل انسدادی مثل زبان ، لقمه غذا ، لخته خون ، دندان مصنوع و ... الزامی است . مهمترین عامل انسداد راه هوایی در یک مصدوم بیهوش ، زبان است .اولین مانور برای باز کردن راه هوایی یک فرد بیهوش ، خم کردن سر او به طرف عقب و بالا کشیدن گردن است ، به این ترتیب که امدادگر یک دست خود را زیر چانه و دست دیگر را روی پیشانی مصدوم گذاشته سر او را به طرف عقب خم می کند . این مانور سبب بالا کشیدن زبان از دیوواره خلفی حلق شده ، دهان را باز و راه هوایی را آزاد نگه می دارد ، اما در مصدومانی مه احتمال آسیب نخاعی در آنه اوجود دارد به هیچ عنوان نباید مورد استفاده قرار گیرد . مناسبترین روش جهت بازنگه داشتن راه هوایی در مصدوم با آسیب نخاعی مانور کشش فک به طرف جلو بدون خم کردن گردن است .

برقراری تهویه (تنفس مصنوعی )

پس از باز نمودن راه هوایی ، مصدوم را از نظر داشتن تنفس کنتزل کنید و در صورت فقدان تنفس ، تنفس مصنوعی را آغاز نمایید . ساده ترین روش ، تنفس دهان به دهان است ، بینی مصدوم را با یک دست ببندید و با دست دیگر زیر چانه یا زیر گردن او را بگیرید .هنگام دادن تنفس دهان به دهان نباید هیچگونه منفذی برای خروج هوا از اطراف لبها وجود داشته باشد . هنگام دمیدن هوا ، چشم باید به قفسه سینه بیمار باشد ، در صورتیکه قفسه سینه بیمار حرکت نکند ، مجدداً باید به بررسی باز بودن راه هوایی پرداخت .

 

برقراری گردش خون

توجه به بررسی وضعیت گردش خون ، تنها بعد از اطمینان از تهویه کافی بیمار باید صورت گیرد زیرا جریان خون بدون اکسیژن بی ارزش است . پس از آنکه راه هوایی مناسب فراهم و تنفس مصنوعی آغاز گردید ، باید از طریق کنترل نبض گردن به بررسی وضعیت گردش خون پرداخت و در صورت عدم وجود نبض ، سریعاً ماساژ قلبی را آغاز نمود قلب دارای دریچه هایی است که اجازه عبور خون را فقط از یک سمت می دهند ، فشار آوردن روی قلب باعث به حرکت در آمدن خون در سیستم گردش خون می شود .

 

ماساژ قلبی

محل جایگزین کردن دستها بسیار مهم است ، ابتدا باید زائده خنجری را لمس کنید و پانه دست خود را 2 تا 4 سانتی متر بالاتر از آن روی استخوان جناغ گذاشته ، دست دیگر را روی دست اول قرار دهید و انگشتان دو دست را در هم فرو برید . نباید نوک انگشتان با قفسه سینه مصدوم تماس پیدا کند . آرنجها باید صاف بوده ، دستها نسبت به بدن مصدوم عمو باشد. قفسه سینه را به نرمب به طرف داخل فشار دهید سپس فشار را قطع نمایید . از فشارهای تیز و سریع اجتناب کنید . عمق فشار در یک فرد بالغ 4 الی 5 سانتیمتر است . در احیای یک نفره باید به ازای هر 15 ماساژ ، دو تنفس کامل به مصدوم بدهید . سپس دوباره شروع به دادن ماساژ نمایید . در احیای دو نفره ، نسبت ماساژ به تنفس 5 به 1 خواهد بود . هر 3 دقیقه نبض گردن را کنترل کنید . نشانه های بهبود عبارتند از : رنگ کبود مصدوم ناپدید شده و پوست رنگ طبیعی خود را باز می یابد ، تنفس و نبض دوباره برقرار می شود . ممکن است مصدوم ناله کرده یا حرکت نماید .

وضعیت بیهوشی

حالت نیمه دمر (وضعیت بهبودی) بهترین حالت قرار گیری برای فردی بیهوش است که تنفس می کشد ، در این حالت گردش خون به خوبی برقرار میشود و مایعات داخل دهان و گلو ، خون ، استفراغ و ترشحات به راحتی تخلیه می شود و بدین ترتیب راه تنفس فرد باز می ماند ، اما اگر مصدومی دچار آسیب دیدگی ستون مهره ها مطرح است این حالت برای او مناسب نیست .

         

 Copyright © 2004 The IRAN Red Crescent. All Rights Reserved .